ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Схема самоврядування

                             

Про самоврядування як організацію

Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього. І основна складова цього світу – це суспільство; це людина, яка має в собі високий потенціал, вірить у свою справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті. Але справа розпочата вимагає головного – досвіду, нового досвіду, набутого в процесі власних вчинків і помилок, виправляючи які людина щоразу здобуває щось нове.
Освіта дає школярам великого досвіду, а базою стає учнівське самоврядування, яке готує лідерів. Особистісно зорієнтована педагогіка нашої школи передбачає принципово нове ставлення до учня, до демократичних стосунків у класі, у шкільному колективі. Створено актив учнів, який вчиться правильних способів організації життя колективу. Учнівське самоврядування є організацією, яка створена учнями і для учнів.Діяльність учнівського самоврядування спирається на методично-організаційні принципи управління:
-наступність та змінність активу(лідерів обирають серед активних, але кожен учень може пройти шлях від рядового виконавця до організатора, а старшокласники навчають молодших за віком учнів, готуючи собі зміну);
- принцип одного планування (це скоординованість з планом школи, планом м/о класних керівників, яка покращує співпрацю учнівського та педагогічного колективу);
- принцип педагогічної активізації та сприяння (включає спільне керівництво, виховання згідно із завданням школи, із педагогічною проблемою, передбачає вплив на школярів через органи самоврядування);
- принцип активності, заохочення ініціативи (класні керівники вивчають і співставляють можливості учнів, виконують роль консультантів у класі, а педагоги-спеціалісти консультують кожну службу самоврядування).
Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є постійний пошук нових форм і методів організаці роботи.

Загальні положення.

1. Учнівське самоврядування Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 регламентує свою діяльність на підставі Конституції України, законів «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами, батьками і учнями.

Мета шкільного самоврядування:

1. Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
3. Формувати відчуття відповідальності, свідоме ставлення кожного до участі у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

Самоврядування в школі виконує функції:

1.Забезпечення порядку в школі, організовує чергування у школі.
2. Конторль за відвідуванням школи учнями.
3. Проведення загальношкільних лінійок, зборів, круглих столів, виставок.
4 Органнізавція дозвілля, творчих виставок ,змагань.
5.Контроль за збереженням шкільного майна, води, електроенергії, підручників.
6.Організація самообслуговання в класах, контроль за дотриманням санітарно- гігєнічних вимог.
7.Організація роботи з благоустрою теріторії школи.
8. Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.
9. Надання допомоги в організації оздоровчих таборів для молодших школярів.
10. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання учнівських колективів.

 

                                Керівний склад дитячої громадської організації

                                  «СПІВДРУЖНІСТЬХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ»
                         Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1
                            Первомайської міської ради Харківської області 

  

 № з\п

Прізвище
та ім’я учня

Клас

Посада в організації

1

  Полукєєва  Дарина 

   6

Президент

2

Набока  Юлія

   8

Міністр здоров’я

3

Лісовін  Вікторія

   7

Міністр освіти

4

Новак  Ганна 

   9

Міністр фінансів

5

  Обченко  Михайло  

   7

Міністр спорту

6

Сетежев  Юрій

   7

Міністр
правопорядку

7

Лосинець  Ангелына

   5

Міністр інформації

8

Страхова  Ольга 

   8

Міністр культури

9 Бацманова  Владислава 6 Віце-прем'єр